U bent hier: Home Literatuur
Document acties

Literatuur

Versie 16.8.2017
Literatuur (chronologisch)

J.M. van Kempen III, Over de vormen van gouden en zilveren werken, een woord ten geleide der voorwerpen, gezonden op de tentoonstelling te Londen, Utrecht 1851. (Archief De Van Kempen Stichting, inv.nr. 3).

M.H. de Jacobi, Over de procédées van de galvanoplastiek toegepast in de KONINKLIJKE NEDERLANDSE FABRIEK VAN ZILVEREN WERKEN van de heer J.M. VAN KEMPEN in Voorschoten (transscriptie), Sint Petersburg 1868. (Archief De Van Kempen Stichting, inv.nr. 16).

Anoniem, ‘Koninklijk Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren voorwerpen der firma J.M. van Kempen & Zonen, te Voorschoten’, Handelsbelangen, z.j. [ca. 1895], pp. 218-111. (Archief Van Kempen & Begeer, inv.nr. 435).

A.E. van Kempen en J.M. van Kempen IV, Herinneringen bij de zestigjarige gedachtenisviering der Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken van J.M. van Kempen & Zonen te Voorschoten, Voorschoten 1896. (Archief Van Kempen & Begeer, inv.nr. 436).

‘Ons Maandblad 1 juni 1911’ – orgaan, gewijd aan de belangen van goud- en zilvernijverheid en handel (1911). (Archief Van Kempen & Begeer, inv.nr. 435).

C. Brandes, ‘Het werk van de Fa. J.M. Van Kempen & Zonen te Voorschoten, als uiting van hedendaagsche nijverheidskunst door samenwerking van kunstenaar en fabrikant’, Levende Kunst, Nederlandsch maandschrift gewijd aan de hedendaagsche Bouwkunst, Nyverheidskunst en alle verdere kunstuitingen welke in verband staan met onze samenleving, 1e jaargang (1918), pp. 62-71.

C.L.J. Begeer, Verleden en Heden rondom mijn Utrechtsche bedrijf, Utrecht 1943. (Archief Van Kempen & Begeer, inv.nr. 366). 

Edelmetaal, vakblad gewijd aan de belangen van de edelmetaalnijverheid en –handel, nr. 11 (1948), ongepagineerd.

S.A.C. Begeer, Mensen en zilver – bijna twee eeuwen werken voor Van Kempen & Begeer, tent.cat. Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen)/Amersfoort (De Zonnehof) 1975/1976.

J. Fleming en H. Honour, The Penguin dictionary of decorative arts, Londen 1977.

J.R. ter Molen, Thema thee, de geschiedenis van de thee en het theegebruik in Nederland, tent.cat. Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 1978. 

J.R. ter Molen, Frans Zwollo en zijn tijd, tent.cat. Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen)/Arnhem (Gemeentemuseum)/Hagen (Karl Ernst Osthaus Museum) 1982.

J.R. ter Molen, Van Vianen, een Utrechtse familie van zilversmeden met een internationale faam, 2 dln., Leiden 1984. 

L. van der Krogt, ‘Voorwerpen van zilver, tin en pleet’, in: E. Bergvelt (red.), Industrie en Vormgeving in Nederland 1850-1950, tent.cat. Amsterdam (Stedelijk Museum) 1985, pp. 206-229. 

A. Krekel-Aalberse, ‘Christa Ehrlich, een Weens ontwerpster in Nederland’, Museumtijdschrift Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum, (1988) nr. 4, ongepagineerd.

R. Baarsen, `Kunstnijverheid van het historisme in Nederland – Enkele achtergronden en karakteristieken´, in: R. Baarsen (red.), ‘De Lelijke Tijd’, Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895, tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 1995, pp. 13-38.

J.R. de Lorm, ´Edelsmeedkunst´, in: R.Baarsen (red.), ’De Lelijke Tijd’, Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895, tent.cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 1995, pp. 186-264.

B.J. van Benthem, Twee eeuwen Tafelzilver, de Amsterdamse zilversmeden Helweg, Zwolle 1996. 

R. Brus, De juwelen van het Huis van Oranje-Nassau, Haarlem 1996. 

A. Krekel-Aalberse en E. Raassen-Kruimel, Jan Eisenloeffel 1876-1957, tent.cat. Laren (Singer Museum)/Gent (Museum voor Sierkunst en Vormgeving)/Assen (Drents Museum)/München (Die Neue Sammlung) 1996. 

J.R. de Lorm, Amsterdams goud en zilver, Zwolle 1999. 

A. Krekel-Aalberse, Carel J.A. Begeer, tent.cat. Assen (Drents Museum) 2001.

A. Krekel-Aalberse, Zilver Silber Silver: 1880-1940 Art Nouveau Art Déco, tent.cat. Den Haag (Gemeentemuseum)/Stuttgart (Kunstmuseum) 2001.

A. Krekel-Aalberse, ‘Gestroomlijnd zilver van Gustav Beran’, Museumtijdschrift Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum, (2002) nr. 19, ongepagineerd. 

A. Krekel, ‘Zilverproductie op stoom’, in: J.P. van Rijen (red.), Jaarboek De Stavelij 2002, Nijmegen 2002, pp. 87-92.

P. ter Hofstede, Tea & coffee piazza, Groningen 2002. 

A. Krekel-Aalberse, Zeist  zilver werken, Zwolle 2004. 

B.J. van Benthem, De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker, Amsterdams grootzilver uit de eerste helft van de 19de eeuw, Zwolle 2005. 

J. Pijzel-Dommisse, Haags goud en zilver, Zwolle / Den Haag 2005. 

M. Groot, Vrouwen in de vormgeving 1880-1940, Rotterdam 2007.

A. Krekel, ‘J.M. van Kempen en de ‘kunstindustrie’ in de 19e eeuw’, in: J.P. van Rijen (red.), Jaarboek De Stavelij 2007, Nijmegen 2007, pp. 115-122.

A. Krekel-Aalberse, ‘Van zilversmid tot fabrikant 1819-1919, zilver van vijf generaties Van Kempen’, Museumtijdschrift Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum (2007), nr. 22, ongepagineerd. 

R. van Ditzhuyzen, Hoe hoort het eigenlijk? De Dikke Ditz, Haarlem 2008. 

K.M.R. Stubbé, 'Het Nationaal Gedenkteken op Plein 1813 te ’s-Gravenhage', in: G.J.M. van Baarsel (red.),  Jaarboek 1991 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, Den Haag 1991, pp. 139-167. 

I. Montijn, Leven op Stand 1890-1940, Amsterdam 2008.

I. Meyjes, ‘Archief Van Kempen & Begeer’, in: RKD Bulletin 2009/2, Den Haag 2009, pp. 54-55.

R. Visser, Johan Coenraad (‘Jan’) Altorf, een Haagse Beeldende Kunstenaar, Den Haag 2009.

W. Geneste, Koninklijk Jacht Piet Hein, Rotterdam 2010.

G. Jager, ‘Zeven zilveren voorwerpen uit de collectie van Van Kempen en Begeer’, Bulletin Vereniging Rembrandt (voorjaar 2010), pp. 30-33.

H. Saberi, Tea – a global history, Londen 2010. 

R.W. Sänger, red., FrauenSilber, Paula Straus, Emmy Roth & Co Silberschmiedinnen der Bauhauszeit, tent.cat. Berlijn (Bröhan-Museum)/Karlsruhe (Badisches Landesmuseum) 2011.

C. Caldicott, High Tea vintage, Haarlem 2012. 

G. Jager, ‘Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven: na 75 jaar springlevend’, in J.P. van Rijen (red.), Jaarboek De Stavelij 2012, Nijmegen 2012, pp. 9-13.

I. Meyjes, ‘De collectie Zilverarchieven bij het RKD’, in:  RKD Bulletin 2014/1, Den Haag 2014, pp. 42-46.

C. Scheffer en E. Fischer (red.), Begeerlijk Berbice: de buitenplaats en haar bewoners, Voorschoten 2014.

J.R. ter Molen, Fries Goud en Zilver (III), Bornmeer/Gorredijk 2014. 

E. Rijneker (red.), ‘Wie waren … De Zwollo’s’, in: Theosofia 109/6 (2008), pp. 248-251. 

Waarborg Holland (red.), Keurtekens, uw waarborg, Gouda 2014. 

J. Pijzel-Dommisse (red.), Nederland Dineert, vier eeuwen tafelcultuur, tent.cat. Den Haag (Gemeentemuseum) 2015. 

A. Aardewerk, Ten for Tefaf, Den Haag 2017. 

R.D. Aronson, Nijstad Collection, Amsterdam 2017. 

I. Meyjes, ‘J.M. van Kempen & Zonen en het monument op Plein 1813 in Den Haag’, in: RKD Bulletin 2017/2, Den Haag 2017, pp. 32-38.
 

Archieven
Den Haag, RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD)
Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers (vK&B)
Archief As Bonebakker & Zoon (BB)
Archief Christa Ehrlich (CE)
Archief De Van Kempen Stichting (vKS) 

Websites
https://nl.wikipedia.org/wiki/High_tea_(maaltijd) (geraadpleegd 21 maart 2017)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afternoon_tea (geraadpleegd 21 maart 2017)
A. van Loon, De volmaakte Hollandsche keukenmeid, Tiel, editie 1857. Digitale editie: https://books.google.nl/books?id=x59iAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=de+volmaakte+hollandsche+keukenmeid&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=de%20volmaakte%20hollandsche%20keukenmeid&f=false (geraadpleegd 21 maart 2017)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Koerakin (geraadpleegd 21 maart 2017)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwabstijl (geraadpleegd 21 maart 2017) 

Overige bronnen
Interview met Annelies Krekel-Aalberse door Irene Meyjes op 4 juli 2013.

 


Datum laatste wijziging: 02-11-2018 13:23