RKD Studies

RKD Studies geeft het resultaat van wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van een kunstenaar of van een onderzoek gewijd aan een specifiek onderwerp. De behandelde onderwerpen zijn de Nederlandse kunst en vormgeving van de late middeleeuwen tot heden in internationale context: het collectie- en kennisgebied van het RKD.
RKD Studies is een dynamische publicatievorm: het biedt de mogelijkheid aanvullingen via de RKDdatabases en nieuwe inzichten toe te voegen en te verwijzen naar bronnen als archiefmateriaal, literatuur, bewegend beeld of gesproken woord. 

Reageer
Gerson Digital: Italy Gerson Digital Italy
X Gerson Digital: Italy

In 2013 the RKD initiated a research programme under the banner of Gerson Digital. The starting point for this project is the influential publication by Horst Gerson (1907-1978), Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (1942), which considers the dispersal and reception of Dutch painting in other countries. Gerson Digital : Italy is a translated, illustrated and annotated chapter of Gerson’s survey, on cultural exchange between the Netherlands and Italy. This is the fifth publication in the Gerson Digital series.

Hendrik Jan Wolter (1873-1952): het geschilderde oeuvre Hendrik Jan Wolter (1873-1952) het geschilderde oeuvre
X Hendrik Jan Wolter (1873-1952): het geschilderde oeuvre

Hendrik Jan Wolter (1873-1952) was een veelzijdige kunstenaar die een gevarieerd oeuvre naliet. Deze oeuvrecatalogus biedt het eerste beschreven overzicht van Wolters werk en richt zich primair op zijn schilderijen. Wolters gestage productie resulteerde in meer dan 700 schilderijen, waarvan in deze catalogus circa 450 bijeen zijn gebracht. Het Hendrik Jan Wolter project en deze RKD Studies zijn in nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van de Schilder H.J. Wolter tot stand gekomen.

Zilver Top 100 Zilver Top 100
X Zilver Top 100

In deze publicatie wordt een selectie belicht van honderd zilveren topstukken uit de Van Kempen & Begeer-collectie van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Het biedt website- en museumbezoekers de mogelijkheid om al deze zilveren voorwerpen te bewonderen, de gespecificeerde objectinformatie te bekijken en daarnaast het verhaal erachter te ontdekken. Binnen vijf thema’s wordt een groot aantal museale topstukken nader toegelicht: ontwerper, opdrachtsituatie, gebruiksfunctie en vervaardiging komen onder andere aan bod. Door de bijbehorende archiefstukken, waaronder contemporaine foto’s, presentatietekeningen en catalogi uit het tachtig meter strekkende archief van Van Kempen & Begeer, komen deze bijzondere zilverwerken in de juiste context tot leven.

Gerson Digital: Germany II Gerson Digital Germany II
X Gerson Digital: Germany II

In 2013 the RKD initiated a research programme under the banner of Gerson Digital. The starting point for this project is the influential publication by Horst Gerson (1907-1978), Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (1942), which considers the dispersal and reception of Dutch painting in other countries. Gerson Digital : Germany II is a translated, illustrated and annotated chapter of Gerson’s survey, on cultural exchange between the Netherlands and Germany. This is the fourth publication in the Gerson Digital series.

Counting Vermeer:  Using Weave Maps to Study Vermeer's Canvases Counting Vermeer Using Weave Maps to Study Vermeer's Canvases
X Counting Vermeer: Using Weave Maps to Study Vermeer's Canvases

Counting Vermeer features digital-image-processing-based tools developed in the past ten years for scientific examination of paintings on woven fabric. During this decade the use of digital image processing in painting analysis has progressed from a rarity to a pillar of digital art history. Automated thread counters, developed in 2007, provided the foundation for the creation of weave maps that visualize thread density and thread angle patterns. This book is the first to describe the impact of the use of these new tools in the analysis of the complete oeuvre of a renowned Old Master painter, in this case the 34 paintings on canvas by Johannes Vermeer. A significant benefit of the use of weave maps is their assistance in ascertaining whether canvas supports of separate paintings were taken from the same bolt of canvas. Consequently, weave maps are an extremely useful tool for assessing questions of dating, pendant relationships, and authenticity. Counting Vermeer demonstrates the ways in which the study of weave maps has helped inform our understanding of a number of paintings by Vermeer.

Gerson Digital: Germany Gerson Digital Germany
X Gerson Digital: Germany

In 2013 the RKD initiated a research programme under the banner of Gerson Digital. The starting point for this project is the influential publication by Horst Gerson (1907-1978), Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (1942), which considers the dispersal and reception of Dutch painting in other countries. Gerson Digital : Germany is a translated, illustrated and annotated chapter of Gerson’s survey, on cultural exchange between the Netherlands and Germany (p. 197-299). This is the third publication in the Gerson Digital series. The first, concerning Poland, was published in 2013 and was supplemented by two additional articles in August 2014. The second publication, concerning Denmark, was released in 2015.

Piet Mondrian: catalogue raisonne Piet Mondrian catalogue raisonne
X Piet Mondrian: catalogue raisonne

This Monograph presents an overview of Piet Mondrian’s complete oeuvre, with descriptions and illustrations of almost 1,500 paintings, drawings, watercolours, sketches and some items of furniture. They were previously included in Piet Mondrian: Catalogue Raisonné (1998), compiled by Robert P. Welsh (1932-2000), the American art historian and authority on Mondrian’s naturalistic work, and by Joop M. Joosten (1926-2017), who specialized in the abstract work (hereafter Welsh/Joosten 1998). This digital oeuvre catalogue also contains dozens of new works, and information about new exhibitions, sales and literature has been added. The numbering of Mondrian’s works in Welsh/Joosten 1998 has been maintained.

ABC Peter Vos: prenten, tekeningen, brieven & boeken ABC Peter Vos prenten, tekeningen, brieven & boeken
X ABC Peter Vos: prenten, tekeningen, brieven & boeken

De Utrechtse tekenaar, graficus en illustrator Peter Vos (1935-2010), opgeleid aan de Rijksakademie, creëerde in ruim 50 jaar een groot en veelzijdig oeuvre. In de laatste decennia van de vorige eeuw werd de kunstenaar in Nederland in brede kring beroemd door zijn Beestenkwartet (1970) en de door hem verluchte Sprookjes van de Lage landen (1972-1974). Naast de illustraties voor meer dan honderd boeken en van onder meer het weekblad Vrij Nederland, is zijn vrije werk - vooral in de vorm van tekeningen waarin dieren en vooral vogels, maar ook persoonlijke thema’s een grote rol spelen - omvangrijk en indrukwekkend. Uitgaande van zijn werk in openbare Nederlandse collecties, met name van het Rijksprentenkabinet van het Rijkmuseum te Amsterdam en het Gemeentemuseum Den Haag, krijgen vele honderden tekeningen, prenten, illustraties en getekende brieven een plaats in deze digitale publicatie. Hoewel het grafische werk van de kunstenaar veel minder omvangrijk is als dat van zijn vriend Charles Donker (zie de eerder verschenen RKD- Monograph), wordt zijn oeuvre bestaande uit droge naald prenten en litho’s, ontstaan tussen 1953 en 1995, met de voor Vos karakteristieke thema’s, zo volledig mogelijk beschreven en afgebeeld. Daarbij is meer aandacht besteed aan de thema’s in zijn werk: zo is een gedigitaliseerde versie opgenomen van het (thans uitverkochte) boek Peter Vos-Metamorfosen uit 2013. Daarnaast zijn aansluitend bij de onlangs verschenen uitgave Peter Vos-Getekende brieven, de brieven in openbaar bezit in Amsterdam en Den Haag (onder meer van het RKD) volledig opgenomen. In de loop van dit en de komende jaren zal de publicatie aanzienlijk worden uitgebreid, waarbij de door Vos getekende boeken volledig worden afgebeeld, de brieven en de Metamorfosen aangevuld en zo mogelijk gecomplementeerd worden en aan de illustraties meer aandacht wordt besteed. Daarbij zal worden uitgegaan van zijn werk in particuliere verzamelingen, waarin zich nog steeds de meest belangrijke kernen van zijn werk bevinden.