U bent hier: Home Kenmerken en belang van het archief
Document acties

Kenmerken en belang van het archief

Het samengestelde bedrijfsarchief van N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer, Nederlands grootste en belangrijkste fabriek met internationale uitstraling, wordt gevormd door zeven afzonderlijke archieven van zilverfabrikanten die in 1919, respectievelijk 1960 zijn gefuseerd. Zie hiervoor het organogram in de bijlage van Geschiedenis van de zilverfabriek van Kempen & Begeer. 1 Onder de archiefstukken die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, productie en verkoop, bevindt zich naast handschriftelijk en gedrukt materiaal een grote hoeveelheid foto’s en negatieven. Een waardevolle bron van informatie vormen de duizenden ontwerp- en presentatietekeningen, waaronder tekeningen van bekende vormgevers zoals Gerardus Willem van Dokkum, Jean Louis Bernhardi, Hendrik Jacobus Valk sr., Jan J. Warnaar, Chris van der Hoef, Jan Eisenloeffel, Carel J.A. Begeer, Fons Reggers, Christa Ehrlich, Emmy Roth en Gustav Beran.

Jan Warnaar, Bokalen, z.j. Presentatietekeningen van Van Kempen & Begeer, inv.nr. 3091 en 3092)

De archiefstukken getuigen van nagenoeg alle terreinen waarop Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers vanaf het midden van de negentiende eeuw actief zijn geweest: van handgemaakt tot industrieel vervaardigd gebruikszilver (unica en serieproducten), van standbeelden tot sportmedailles, van (Koninklijke) juwelen en pronkstukken voor speciale gelegenheden tot serviezen en souvenirlepeltjes. De veranderingen in zilverstijlen en de vernieuwing in vormgeving, techniek en materiaal zijn aan de hand van de verkoopcatalogi, tekeningen en foto’s goed te volgen. Deze stijlontwikkelingen zijn nauw verweven met de verschuiving van het ambachtelijke naar het industriële vervaardigingsproces dat in de tweede helft van de negentiende eeuw plaatsvond, maar bovenal ook met de vraag en de smaak van de consument. Daarnaast valt uit de archiefstukken de invloed af te leiden van de cultureel-maatschappelijke en economische ontwikkelingen op de opkomst van de zilverindustrie. Deze ontwikkelde zich halverwege de negentiende eeuw van ambachtelijke vervaardiging tot industriële productie en kwam tot grote bloei. In de loop van de jaren twintig van de twintigste eeuw veranderde de vraag en stagneerde de groei, hetgeen leidde tot heroriëntatie met als gevolg de fusies en reorganisaties, zoals beschreven onder Geschiedenis van de zilverfabriek.[1]

RKD, vK&B, I. Inleiding, I.I.I. Geschiedenis van de archiefvormers. Het archief bevat tevens een aantal gedeponeerde archieven, waaronder het archief van de Stichtsche Fabriek van Zilveren Werken Cornelis L.J. Begeer en de archieven van Firma Gebroeders Reggers en van Stichting Het Van Kempen & Begeer Museum.

Datum laatste wijziging: 30-10-2018 14:44